image alt

פרוכות לבית כנסתפרוכות עם רקמה
הפרוכת הינה הוילון המכסה את דלתות ארון הקודש בבית הכנסת שבו נמצאים ספרי התורה, הפרוכת מעוטרת ברקמה יפה ועשירה. המקור לתליית הפרוכת מגיע מבית המקדש שבו הייתה פרוכת שהבדילה בין המקום הקדוש ביותר לעם היהודי ״קודש הקודשים״ שאליו נכנס הכהן הגדול בלבד ביום הכיפורים לבים ״הקודש״

במקורות ספר שמות פרשת תרומה פסוק כו׳ לא׳: ״ועשית פרכת, תכלת וארגמן ותולעת שני - ושש משזר; מעשה חשב יעשה אתה, כרבים. ונתתה אתה על - ארבעה עמודי שטים, מצפה זהב, וויהם זהב - על - ארבעה, אדני - כסף. ונתתה את הפרכת, תחת הקרסים, והבאת שמה מבית לפרכת, את ארון העדות ; והבדילה הפרכת, לכם בין הקודש, ובין קודש הקודשים״

אנו מייצרים פרוכות באיכות גבוהה ובמבחר דוגמאות שונות, הפרוכות נרקמות על בד קטיפה גרמני אייכותי וחוטי לורקס ופייטים מיוחדים

 
image alt

עץ חיים

image alt

ואני תפילתי

image alt

בית המקדש

image alt

שער וילנא

7 המינים

עץ חיים סט

image alt

למנצח

מנורות

עץ חיים דרכיה

image alt

שבטים

image alt

שבטים

בית המקדש

image alt

שבטים

image alt

מקשה

image alt

עמודי שש

image alt

מסגרת קלאסי

image alt

מודים

image alt

מנורות

image alt

פרוכת

image alt

מסגרת טוליפ

אין תנאי שירות לחנות זו